Dokumenty

Certifikáty
Certifikát podlahové vpusti
Certifikát protiskluznosti sprchových žlabů
Certifikát zárubně
Certifikát (WPQR)
Stavebně technické osvědčení dveře
Protokol SZÚ PR2525
Protokol vlastností PR2525

Dveře
POS

Zárubně ZTN
POS
Zárubeň ZTN doprodej
Zárubeň ZTN1
Zárubeň návod

Výkresy odvodnění
Krabicový žlab PZU
Krabicový žlab PZUI stěrková izolace
Krabicový žlab PZUL litá podlaha
Krabicový žlab PZUT těžký provoz
Krabicový žlab PZUV vinylová podlaha

Štěrbinový žlab PZV
Štěrbinový žlab PZVI stěrková izolace
Štěrbinový žlab PZVL litá podlaha
Štěrbinový žlab PZVT těžký provoz
Štěrbinový žlab PZVV vinylová podlaha

Žlaby PZU sestavy
Sestava žlabu PZU bez HI do šíře 200
Sestava žlabu PZU pro HI do šíře 200
Sestava žlabu PZU bez HI do šíře 500
Sestava žlabu PZU pro HI do šíře 500

Vpusti
POS
Bodová vpusť VK150
Bodová vpusť 4010B70
Bodová vpusť 4010S70
Bodová vpusť 4010B70K
Bodová vpusť 4010S70K
Bodová vpusť 5010S100
Bodová vpusť 6010S100
Bodová vpusť 6010B100K
Bodová vpusť 6010S100K
Bodová vpusť 6010B100KR
Bodová vpusť 6010S100KR
Bodová vpusť 7010B100

Sprchové žlábky
Kryty ZUS  POS
Sprchový žlábek ZUS70 - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZUS100 - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZUSI50K - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZUSI70 - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZUSI70B - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZUSI70Z - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZUSI70Z2 - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZVS - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZVSI - Výkres - Návod
Sprchový žlábek ZVSIK - Výkres - Návod
Sifon PN40
Sifon PN50