Výhybka konzola díly plocháčové dráhy

-výhybka PD (výhybky plocháčové dráhy)

-konzola PD podélná

-konzola PD příčná

-příložka, příložky

-oblouk PD 90 st. / oblouk PD 45 st.

 

Výhybky plocháčové dráhy
Konzola, oblouk plocháčové dráhy
Díly plocháčové dráhy